لباس بجه گانه

 

مینی فرزهای 115 میلیمتری ماکیتا


 مینی فرزهای 115 میلیمتری ماکیتا


مینی فرز ماکیتا مدل 9521NB


مینی فرز ماکیتا مدل 9521NB

 

 

سرعت آزاد: 12000 دور در دقیقه

قطر سنگ: 115 میلیمتر

طول دستگاه: 262 میلیمتر

وزن: 1.3 کیلوگرم

   
9521NB - 115mm (4-1/2") Angle Grinder


Technical Specification
Continuous rating Input     670 W
Capacity     Depressed center wheel:
    115mm (4 - 1/2”)
    Abrasive disc: 115mm (4-1/2”)
    Diamond wheel: 115mm
No load speed     12,000 rpm
Overall length     262 mm (10 – 3/8”)
Spindle thread     DIN type
Net weight     1.3 kg (2.8 lbs)
Power supply cord     2.5 m (8.2 ft)
          9521NB
Features/Benefits
      
Compact and easy to grip weighing only 1.3kg.
Incredibly light but powerful one-hand grinder with slimmer grip and less noise.
Labyrinth construction seals out dust / dirt from bearings.
Standard Equipments
Depressed Center Wheel, Lock Nut Wrench, Grip.

 


 مینی فرز ماکیتا مدل 9554HN


مینی فرز ماکیتا مدل 9554HN

 

سرعت آزاد: 10000 دور در دقیقه

قطر سنگ: 115 میلیمتر

طول دستگاه: 258 میلیمتر

وزن: 1.8 کیلوگرم

9554HN - 115mm (4-1/2") Angle Grinder


Technical Specification
Continuous rating input     710 W
Capacity     Depressed center wheel:
    115 mm (4-1/2”)
    Abrasive disc: 115 mm (4-1/2”)
      Diamond wheel: 115mm
No load speed     10,000 rpm
Dimensions     258mm x 129mm x 106mm
(L x W x H)     (10-1/8” x 5-1/8” x 4-3/16”)
Spindle thread     DIN type
Net weight     1.8 kg (4.1 lbs)
Power supply cord     2.5 m (8.2 ft)
          9554HN
Features/Benefits
      
Compact yet powerful one-hand grinder.
Small circumference barrel grip for easy handling.
Labyrinth construction prevents all ball bearings from dust and debris.
Armature coated with protective zig zag varnish and Field coated with powder varnish to protect the motor from dust and wire breakage, ensuring durability enough for masonry cutting
Standard Equipments
Depressed Center Wheel, Lock Nut Wrench, Grip.


مینی فرز ماکیتا مدل GA4530


مینی فرز ماکیتا مدل GA4530

 

 

 

سرعت آزاد: 11000 دور در دقیقه

قطر سنگ: 115 میلیمتر

طول دستگاه: 266 میلیمتر

وزن: 1.8 کیلوگرم

GA4530 - 115mm (4-1/2") Angle Grinder


Technical Specification
Continuous rating Input     720W
Capacity     Depressed center wheel
    : 115mm (4-1/2")
    Abrasive disc : 115mm (4-1/2")
    Diamond wheel : 115mm
No load speed     11,000rpm
Dimensions     266 x 128 x 103mm
(L x W x H)     (10-1/2" x 5" x 4-1/16")
Spindle thread     DIN type
Net weight     1.8kg (4.0lbs)
Power supply cord     2.5m (8.2ft)
          GA4530
Features/Benefits
      
Small circumference barrel grip and ergonomically designed side grip angle for easy handling.
Labyrinth construction protects all ball bearings from dust and debris.
High quality motor with excellent heat-resistance.
Small gear housing provides easy handling and high maneuverability.
Motor field coated with protective powder varnish to protect from dust.
Standard Equipments

Depressed Center Wheel, Lock Nut Wrench, Side Grip

 


 مینی فرز ماکیتا مدل GA4534


مینی فرز ماکیتا مدل GA4534

 

 

سرعت آزاد: 11000 دور در دقیقه

قطر سنگ: 115 میلیمتر

طول دستگاه: 265 میلیمتر

وزن: 1.9 کیلوگرم

 


GA4534 - 115mm (4-1/2") Angle Grinder


Technical Specification
Continuous rating Input     720W
Capacity     Depressed center wheel:
    115mm (4-1/2")
    Abrasive disc : 115mm (4-1/2")
    Diamond wheel: 115mm
No load speed      11,000rpm
Dimensions     265 x 128 x 103mm
(L x W x H)     (10-3/8" x 5" x 4-1/16")
Spindle thread     DIN type
Net weight     1.9kg (4.2lbs)
Power supply cord     2.5m (8.2ft)
          GA4534
Features/Benefits
      
Easy to operate paddle switch by the hand gripping motor housing.
Small circumference barrel grip and ergonomically designed side grip angle for easy handling.
Labyrinth construction protects all ball bearings from dust and debris.
High quality motor with excellent heat-resistance.
Small gear housing provides easy handling and high maneuverability.
Motor field coated with protective powder varnish to protect from dust.
Standard Equipments
Depressed center wheel, Lock nut wrench, Side grip

 


 مینی فرز ماکیتا مدل 9557HN


 

مینی فرز ماکیتا مدل 9557HN

 

سرعت آزاد: 11000 دور در دقیقه

قطر سنگ: 115 میلیمتر

طول دستگاه: 271 میلیمتر

وزن: 2.0 کیلوگرم


9557HN - 115mm (4-1/2") Angle Grinder


Technical Specification
Continuous rating Input     840W
Capacity     Depressed center wheel:
    : 115mm (4-1/2")
    Abrasive disc : 115mm (4-1/2")
    Diamond wheel: 115mm
No load speed     11,000rpm
Dimensions     271mm x 129mm x 106mm
(L x W x H)     (10-5/8" x 5-1/8" x 4-3/16")
Spindle thread     DIN type
Net weight     2.0kg (4.4lbs)
Power supply cord     2.5m (8.2ft)
          9557HN
Features/Benefits
      
High performance motor with enough power for masonry cutting and high heat resistance.
Labyrinth construction protects all ball bearings from dust and debris.
Small circumference barrel grip for easy handling.
Shaft lock for easy wheel changes.
Easier repairing of gear section assembled with key.
Standard Equipments
Depressed Center Wheel Lock Nut Wrench, Grip.

 

 


مینی فرز ماکیتا مدل 9557HP 

 

سرعت آزاد: 11000 دور در دقیقه

قطر سنگ: 115 میلیمتر

طول دستگاه: 273 میلیمتر

وزن: 2.1 کیلوگرم


9557HP - 115mm (4-1/2") Angle Grinder


Technical Specification
Continuous rating Input     840W
Capacity     Depressed center wheel
    : 115mm (4-1/2")
    Abrasive disc : 115mm (4-1/2")
    Diamond wheel: 115mm
No load speed     11,000rpm
Dimensions     273mm x 129mm x 106mm
(L x W x H)     (10-3/4" x 5-1/8" x 4-3/16")
Spindle thread     DIN type
Net weight     2.1kg (4.5lbs)
Power supply cord     2.5m (8.2ft)
          9557HP
Features/Benefits
      
Ergonomic paddle switch featured.
Natural fit slim body to left and right hand for easy handling.
Ergonomically designed paddle lever gives comfort to the fingers.
Lock-off button built in the center of paddle lever.
Standard Equipments
Depressed Center Wheel, Lock Nut Wrench, Grip.
Double Insulated840wattspaddle Switch

 


 ینی فرز ماکیتا مدل 9564HZ


 

مینی فرز ماکیتا مدل 9564HZ

 

سرعت آزاد: 11000 دور در دقیقه

قطر سنگ: 115 میلیمتر

طول دستگاه: 299 میلیمتر

وزن: 2.3 کیلوگرم

9564HZ - 115mm (4-1/2") Angle Grinder


Technical Specification
Continuous rating Input     1,100W
Capacity     Depressed center wheel
    : 115mm (4-1/2")
    Abrasive disc : 115mm (4-1/2")
    Diamond wheel: 115mm
No load speed     11,000 rpm
Dimensions     299 x 129 x 103mm
(L x W x H)     (11-3/4" x 5-1/16" x 4")
Spindle thread     DIN type
Net weight     2.3kg (5.1lbs)
Power supply cord     2.5m (8.2ft)
          9564HZ
Features/Benefits
      
High 1,100W power anti-dust motor.
Super Joint System absorbs shock caused by accidental wheel lock and protects gears.
Housing shape is easy to grip because of internal Brush Holders.
Labyrinth construction seals motor and bearings from contamination.
Standard Equipments
Lock Nut Wrench, Side Grip. (Tool does not come with depressed center wheel)


 مینی فرز ماکیتا مدل 9561CR


مینی فرز ماکیتا مدل 9561CR

 

سرعت آزاد: 11000 دور در دقیقه

قطر سنگ: 115 میلیمتر

طول دستگاه: 289 میلیمتر

وزن: 2.2 کیلوگرم

9561CR - 115mm (4-1/2") Angle Grinder


Technical Specification
Continuous rating Input     1,200W
Capacity     Depressed center wheel
    :115mm (4-1/2")
    Abrasive disc : 115mm (4-1/2")
    Diamond wheel: 115mm
No load speed (rpm)     11,000
Dimensions     289 x 129 x 103mm
(L x W x H)     (11-3/8" x 5-1/16" x 4")
Overall length     289mm (11-3/8")
Net weight     2.2kg (4.9lbs)
Power supply cord     2.5m (8,2ft)
          9561CR
Features/Benefits
      
High 1,200W power anti-dust motor.
Super Joint System absorbs shock caused by accidental wheel lock and protects gears.
Labyrinth construction protects motor and bearings from dirt/dust.
Motor Protection from overload by Electronic Limiter.
Anti-restart function.
Standard Equipments
Depressed Center Wheel, Lock Nut Wrench, Side Grip

 

 


مینی فرز ماکیتا مدل 9564C


 

 

مینی فرز ماکیتا مدل 9564C

سرعت آزاد: 11000 دور در دقیقه

قطر سنگ: 115 میلیمتر

طول دستگاه: 299 میلیمتر

وزن: 2.4 کیلوگرم

9564C - 115mm (4-1/2") Angle Grinder


Technical Specification
Continuous rating input     1,400 W
Capacity     Depressed center wheel :
    115 mm (4-1/2”)
    Abrasive disc : 115 mm(4-1/2”)
    Diamond wheel : 115 mm
No load speed     11,000 rpm
Overall length     299 mm (11-3/4”)
Spindle thread     DIN type
Net weight     2.4 kg (5.2 lbs.)
Power supply cord     2.5 m (8.2 ft.)
          9564C
Features/Benefits
      
High 1,400 W power anti-dust motor in small circumference barrel grip body.
Makita's exclusive Super Joint System helps prevent kickback.
Tool-less quick guard adjustment.
Automatic brush cut-off.
Labyrinth construction, seals motor and bearings from contamination.
Electronic speed control with soft-start allows smooth and consistent performance.
Standard Equipments
Depressed Center Wheel, Lock Nut Wrench, Grip.

 


مینی فرز ماکیتا مدل 9564CV


مینی فرز ماکیتا مدل 9564CV

سرعت آزاد: 11000- 2800 دور در دقیقه

قطر سنگ: 115 میلیمتر

طول دستگاه: 299 میلیمتر

وزن: 2.4 کیلوگرم


9564CV - 115mm (4-1/2") Angle Grinder


Technical Specification
Continuous rating Input     1,400 W
Capacity     Depressed center wheel :
    115 mm (4-1/2”)
    Abrasive disc : 115 mm(4-1/2”)
    Diamond wheel : 115 mm
No load speed     2,800-11,000 rpm
Overall length     299 mm (11-3/4”)
Spindle thread     DIN type
Net weight     2.4 kg (5.2 lbs.)
Power supply cord     2.5 m (8.2 ft.)
          9564CV
Features/Benefits
      
High 1,400W power anti-dust motor in small circumfer-ence barrel grip body.
Makita's exclusive Super Joint System helps prevent kickback.
Tool-less quick guard adjustment.
Automatic brush cut-off.
Labyrinth construction, seals motor and bearings from contamination.
Electronic speed control with soft-start allows smooth and consistent performance.
With Variable Sopeed Control.
Standard Equipments
Depressed Center Wheel, Lock Nut Wrench, Grip.

 


 

 تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا پلاک97

021-66746560

09100044271

از صفحه اینستاگرام ما به نشانی  makita.ir دیدن فرمایید

جدیدترین اخبار ماکیتا

IMAGE
دریل ستونی ۱۳ ماکیتا
پنج شنبه, 16 شهریور 1396
Read More...

ابزار پرفروش

با ما همراه باشید!

http://makitatools.ir/images/facebook2.png http://makitatools.ir/images/google.png http://makitatools.ir/images/twitter2.png

این صفحه را در گوگل محبوب کنید