لباس بجه گانه

 

ژنراتورهای (مولد برق) ماکیتا Generator


ژنراتورهای (مولد برق) ماکیتا Generator


 ژنراتور (مولد برق) ماکیتا مدل G2400K


ژنراتور (مولد برق) ماکیتا مدل G2400K

 

 

قدرت: 6 اسب بخار

حجم موتور: 181 سی سی

حجم باک : 3.8 لیتر

وزن: 37 کیلوگرم

G2400K - Generator
 
Generator Specifications
Type     Brushless, Revolving Field, Self-exciting, 2 Pole, Single Phase
Voltage     Condenser Type
AC Frequency     50 Hz
AC Rated Voltage     230 V
AC Output     Max 2400 W, Rated 2100 W
Power Factor     1
Breaker Current     10.0 A
Protection     IP23
Engine Specifications
Model     GM182
Type     Air-cooled, 4 cycle, OHV, Gasoline Engine
Displacement     181 mL (c.c.)
Max. Output     6.0 HP
Fuel     Regular Automobile Gasoline
Fuel Tank Capacity     3.8 L
Cont. Operating Hours     3.0 h
Lubricating Oil     Engine Oil SD class or higher
Lubricating Oil Capacity     0.6 L
Ignition System     Breaker-less Ignition Type, Flywheel Magneto
Starting System     Recoil Starter
Noise Level (7 m)     67 dB (A)
Overall Length(mm)     589 x 400 x 405
Dry Weight     37 kg
 
Features/Benefits
      
A generator with high capacity output
All mount OHV-GM engines.
Mechanical decompression assures easy starting.
Electronic ignition for a reliable start.
Unrivaled fuel and oil economy.
Compact engine size and high power output.
Brushless design for maintenance free operation.


ژنراتور (مولد برق) ماکیتا مدل G3500K


 ژنراتور (مولد برق) ماکیتا مدل G3500K

 

 

قدرت: 8 اسب بخار

حجم موتور: 296 سی سی

حجم باک : 6 لیتر

وزن: 55 کیلوگرم

 

G3500K - Generator
 
Generator Specifications
Type     Brushless, Revolving Field, Self-exciting, 2 Pole, Single Phase
Voltage     Condenser Type
AC Frequency     50 Hz
AC Rated Voltage     230 V
AC Output     Max 3500 W, Rated 2800 W
Power Factor     1.0
Breaker Current     15.0 A
Protection     IP23
Engine Specifications
Model     GM291
Type     Air-cooled, 4 cycle, OHV, Gasoline Engine
Displacement     296 mL (c.c.)
Max. Output     8.0 HP
Fuel     Regular Automobile Gasoline
Fuel Tank Capacity     6.0 L
Cont. Operating Hours     3.0 h
Lubricating Oil     Engine Oil SD class or higher
Lubricating Oil Capacity     1.2 L
Ignition System     Breaker-less Ignition Type, Flywheel Magneto
Starting System     Recoil Starter
Noise Level (7 m)     70 dB (A)
Overall Length(mm)     683 x 492 x 485
Dry Weight     55 kg
 
Features/Benefits
      
Low maintenance with a powerful motor
All mount OHV-GM engines.
Mechanical decompression assures easy starting.
Electronic ignition for a reliable start.
Unrivaled fuel and oil economy.
Compact engine size and high power output. 


ژنراتور (مولد برق) ماکیتا مدل G4200K


 

 

ژنراتور (مولد برق) ماکیتا مدل G4200K

 

 

قدرت: 10 اسب بخار

حجم موتور: 296 سی سی

حجم باک : 6 لیتر

وزن: 58 کیلوگرم


G4200K - Generator
 
Generator Specifications
Type     Brushless, Revolving Field, Self-exciting, 2 Pole, Single Phase
Voltage     Condenser Type
AC Frequency     50 Hz
AC Rated Voltage     230 V
AC Output     Max 4,200W, Rated 3,600W
Power Factor     1.0
Breaker Current     20.0 A
Protection     IP23
Engine Specifications
Model     GM301
Type     Air-cooled, 4 cycle, OHV, Gasoline Engine
Displacement     296 mL (c.c.)
Max. Output     10.0 HP
Fuel     Regular Automobile Gasoline
Fuel Tank Capacity     6.0 L
Cont. Operating Hours     3.0 h
Lubricating Oil     Engine Oil SD class or higher
Lubricating Oil Capacity     1.2 L
Ignition System     Breaker-less Ignition Type, Flywheel Magneto
Starting System     Recoil Starter
Noise Level (7 m)     70 dB (A)
Overall Length(mm)     683 x 492 x 485
Dry Weight     58 kg
 
Features/Benefits
      
All mount OHV-GM engines.
Mechanical decompression assures easy starting.
Electronic ignition for a reliable start.
Unrivaled fuel and oil economy.
Compact engine size and high power output.

 

 


ژنراتور (مولد برق) ماکیتا مدل G5000K


 

 

ژنراتور (مولد برق) ماکیتا مدل G5000K

 

قدرت: 13 اسب بخار

حجم موتور: 391 سی سی

حجم باک : 7 لیتر

وزن: 70 کیلوگرم

G5000K - Generator
 
Generator Specifications
Type     Brushless, Revolving Field, Self-exciting, 2 Pole, Single Phase
Voltage     Condenser Type
AC Frequency     50 Hz
AC Rated Voltage     230 V
AC Output     Max 5,000W, Rated 4,200W
Power Factor     1.0
Breaker Current     20.0 A
Protection     IP23
Engine Specifications
Model     GM401
Type     Air-cooled, 4 cycle, OHV, Gasoline Engine
Displacement     391 mL (c.c.)
Max. Output     13.0 HP
Fuel     Regular Automobile Gasoline
Fuel Tank Capacity     7.0 L
Cont. Operating Hours     3.0 h
Lubricating Oil     Engine Oil SD class or higher
Lubricating Oil Capacity     1.2 L
Ignition System     Breaker-less Ignition Type, Flywheel Magneto
Starting System     Recoil Starter
Noise Level (7 m)     72 dB (A)
Overall Length(mm)     720 x 524 x 520
Dry Weight     70 kg
 
Features/Benefits
      
High dependability coupled with high effeciency.
All mount OHV-GM engines.
Mechanical decompression assures easy starting.
Electronic ignition for a reliable start.
Unrivaled fuel and oil economy.
Compact engine size and high power output.


 ژنراتور (مولد برق) ماکیتا مدل G6200K


 

ژنراتور (مولد برق) ماکیتا مدل G6200K

 

قدرت: 13 اسب بخار

حجم موتور: 391 سی سی

حجم باک : 7 لیتر

وزن: 72 کیلوگرم

G6200K - Generator
 
Generator Specifications
Type     Brushless, Revolving Field, Self-exciting, 2 Pole, Single Phase
Voltage     Condenser Type
AC Frequency     50 Hz
AC Rated Voltage     230 V
AC Output     Max 6,200W, Rated 5,000W
Power Factor     1.0
Breaker Current     25.0 A
Protection     IP23
Engine Specifications
Model     GM401
Type     Air-cooled, 4 cycle, OHV, Gasoline Engine
Displacement     391 mL (c.c.)
Max. Output     13.0 HP
Fuel     Regular Automobile Gasoline
Fuel Tank Capacity     7.0 L
Cont. Operating Hours     2.5 h
Lubricating Oil     Engine Oil SD class or higher
Lubricating Oil Capacity     1.2 L
Ignition System     Breaker-less Ignition Type, Flywheel Magneto
Starting System     Recoil Starter
Noise Level (7 m)     72 dB (A)
Overall Length(mm)     720 x 524 x 520
Dry Weight     72 kg
 
Features/Benefits
      
A high capacity generator.
All mount OHV-GM engines.
Mechanical decompression assures easy starting.
Electronic ignition for a reliable start.
Unrivaled fuel and oil economy.
Compact engine size and high power output.
Brushless design for maintenance free operation.


 ژنراتور (مولد برق) ماکیتا مدل EG241A


 

ژنراتور (مولد برق) ماکیتا مدل EG241A

 

 

حجم موتور: 169 سی سی

حجم باک : 12.8 لیتر

وزن: 56.9 کیلوگرم


EG241A - Generator
 
Generator Specifications
Type     Brushless, Self-exciting, 2 Pole, Single Phase
Voltage     AVR Type
AC Frequency     50 Hz
AC Rated Voltage     230 V
AC Output     Rated 2000 W
Power Factor     1
Breaker Current     8.7 A
Protection     Fuse-less circuit breaker
Engine Specifications
Type     EX17D, Robin,Air-cooled,4-stroke,OHC, Gasoline Engine
Displacement     169 mL (c.c.)
Max. Output     -
Fuel     Automotive unleaded gasoline
Fuel Tank Capacity     12.8 L
Cont. Operating Hours     -
Lubricating Oil     -
Lubricating Oil Capacity     -
Ignition System     -
Starting System     Recoil Starter
Noise Level (7 m)     -
Overall Length (mm)     600 x 420 x 500
Dry Weight     56.9 kg
 
Features/Benefits
      
Powerful EX engine series with sophisticated OHC system
Quiet operation.
Extremely silent.
Extreme rekiability and durability are achieved.
High performance AVR alternator.
Oil sensor equipped as a standard
Stable output


ژنراتور (مولد برق) ماکیتا مدل EG321A


 

 

ژنراتور (مولد برق) ماکیتا مدل EG321A

 

حجم موتور: 211 سی سی

حجم باک : 12.8 لیتر

وزن: 69 کیلوگرم

EG321A - Generator
 
Generator Specifications
Type     Brushless, Self-exciting, 2 Pole, Single Phase
Voltage     AVR Type
AC Frequency     50 Hz
AC Rated Voltage     230 V
AC Output     Rated 2,400 W
Power Factor     1.0
Breaker Current     10.4A
Protection     Fuse-less circuit breaker
Engine Specifications
Type     EX21D, Robin,Air-cooled,4-stroke,OHC, Gasoline Engine
Displacement     211 mL (c.c.)
Max. Output     -
Fuel     Automotive unleaded gasoline
Fuel Tank Capacity     12.8 L
Cont. Operating Hours     -
Lubricating Oil     -
Lubricating Oil Capacity     -
Ignition System     -
Starting System     Recoil Starter
Noise Level (7 m)     -
Overall Length (mm)     620 x 450 x 500
Dry Weight     60.9 kg
 
Features/Benefits
      
High performance generators by OHC engine and AVR alternator
Quiet operation.
Extremely silent.
Extreme rekiability and durability are achieved.
High performance AVR alternator.
Oil sensor equipped as a standard
Stable output


 ژنراتور (مولد برق) ماکیتا مدل EG441A


 

ژنراتور (مولد برق) ماکیتا مدل EG441A

 

 

قدرت: 10 اسب بخار

حجم موتور: 404 سی سی

حجم باک : 12.8 لیتر

وزن: 77.2 کیلوگرم

EG441A - Generator
 
Generator Specifications
Type     Brushless, Self-exciting, 2 Pole, Single Phase
Voltage     AVR Type
AC Frequency     50 Hz
AC Rated Voltage     230 V
AC Output     Rated 3,600 W
Power Factor     1.0
Breaker Current     15.7A
Protection     Fuse-less circuit breaker
Engine Specifications
Type     EX30D, Robin, Air-cooled, 4-stroke ,OHC, Gasoline Engine
Displacement     404 mL (c.c.)
Max. Output     -
Fuel     Automotive unleaded gasoline
Fuel Tank Capacity     12.8 L
Cont. Operating Hours     -
Lubricating Oil     -
Lubricating Oil Capacity     -
Ignition System     -
Starting System     Recoil Starter
Noise Level (7 m)     -
Overall Length (mm)     675 x 510 x 540
Dry Weight     77.2 kg
 
Features/Benefits
      
Powerful EX engine series with sophisticated OHC system
Quiet operation.
Extremely silent.
Extreme rekiability and durability are achieved.
High performance AVR alternator.
Oil sensor equipped as a standard
Stable output

 


 ژنراتور (مولد برق) ماکیتا مدل EG601A


ژنراتور (مولد برق) ماکیتا مدل EG601A

 

 

 

 

 

 

حجم موتور: 287 سی سی

حجم باک : 12.8 لیتر

وزن: 104.2 کیلوگرم

EG601A - Generator

Generator Specifications
Type     Brushless, Self-exciting, 2 Pole, Single Phase
Voltage     AVR Type
AC Frequency     50 Hz
AC Rated Voltage     230 V
AC Output     Rated 4,600 W
Power Factor     1.0
Breaker Current     20A
Protection     Fuse-less circuit breaker
Engine Specifications
Type     EX35D, Robin, Air-cooled, 4-stroke ,OHC, Gasoline Engine
Displacement     287 mL (c.c.)
Max. Output     -
Fuel     Automotive unleaded gasoline
Fuel Tank Capacity     12.8 L
Cont. Operating Hours     -
Lubricating Oil     -
Lubricating Oil Capacity     -
Ignition System     -
Starting System     Recoil Starter
Noise Level (7 m)     -
Overall Length (mm)     675 x 510 x 540
Dry Weight     104.2 kg
 
Features/Benefits
      
Powerful EX engine series with sophisticated OHC system
Quiet operation.
Extremely silent.
Extreme rekiability and durability are achieved.
High performance AVR alternator.
Oil sensor equipped as a standard
Stable output

 


 

 

 تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا پلاک97

021-66746560

09100044271

از صفحه اینستاگرام ما به نشانی  makita.ir دیدن فرمایید

جدیدترین اخبار ماکیتا

IMAGE
دریل ستونی ۱۳ ماکیتا
پنج شنبه, 16 شهریور 1396
Read More...

ابزار پرفروش

با ما همراه باشید!

http://makitatools.ir/images/facebook2.png http://makitatools.ir/images/google.png http://makitatools.ir/images/twitter2.png

این صفحه را در گوگل محبوب کنید