• قابلیت دید : چهار حالت LED: فانوس 360 درجه تا 310 لومن، 3 فانوس جانبی، چراغ قوه یا چراغ قوه بارق
  • تطبیق پذیری : دستگاه تلفن همراه خود را به صورت بی سیم از طریق Bluetooth® متصل کنید یا به عنوان رادیو FM استفاده کنید
  • زمان اجرا : رادیو تا 44 ساعت کار می کند. فانوس 16 ساعت کار می کند. فانوس و رادیو 12 ساعت (باتری شامل نمی شود)
  • تکنولوژی : سه حالت رنگ روشنایی LED برای هر محیطی: سفید نور روز، سفید خنثی و سفید گرم
  • شامل : قلاب آویزان (باتری و شارژر شامل نمی شود)